Technische arbeidsmarkt groeit

Maar het onderwijs houdt het niet bij… Het totaal aantal mensen met een technisch beroep in 2022 is 1.847.000: een toename van 5% ten opzichte van het jaar ervoor.

Het lost echter het tekort aan technici niet op. Want tegelijkertij daalt, mede door de leerlingenkrimp, het aantal leerlingen in het bètatechnisch onderwijs. Met uitzondering van vmbo-bb, -kb en -gl en het vwo. Wel positief, is dat het aandeel bètaleerlingen vwo en wo licht is gestegen. En, dat het aandeel meiden dat op de havo kiest voor een N-profiel (36%) voor het eerst gelijk is aan dat van jongens. Tien jaar terug was dit verschil 11 procentpunt. Dit, en nog meer, laten de nieuwe cijfers in de Monitor Techniekpact zien. de conclusie die Riverland Tech Explorers hier uit trekt, is dat kiezen voor techniekonderwijs, kiezen voor een toekomstbestendige loopbaan is! Lees het hele artikel.

Deel dit artikel