Partnerscholen TechExplore24

Binnen de regio Rivierenland zijn negen onderwijsinstellingen betrokken bij TechExplore24. Gezamenlijk met elkaar en de regionale projectpartners werken zij aan de speerpunten van TechExplore24. Het O.R.S. Lek en Linge Culemborg treedt met het grootste techniekaanbod op als penvoerder van het project. Kijk voor meer informatie over de verschillende partnerscholen op hun eigen kanalen.

  • ROC Rivor
  • Van Lodenstein College
  • Yuverta Kesteren
  • KWC
  • Lek en Linge
  • Lingeborgh
  • Pantarijn
  • De Cambier
  • Lingecollege