Riverland Tech Explorers

In Rivierenland werken we onder de naam Riverland Tech Explorers samen met bedrijven, scholen en andere organisaties aan kwalitatief techniekonderwijs. We werken aan het enthousiasmeren van jongeren voor een toekomst in de techniek. Er is namelijk meer goed geschoold technisch personeel nodig in Nederland. Wat vinden we belangrijk?

1. Samen opleiden

We werken samen aan een soepele doorstroom van po via vmbo naar mbo en uiteindelijk naar het bedrijfsleven.

2. Beeldvorming

Het mag helder worden dat banen in de techniek zo ontzettend divers zijn dat er voor alle kids een goede toekomst in de techniek mogelijk is. Door leerlingen en ouders vroeg kennis te laten maken met techniek én de brede mogelijkheden ervan kan de instroom naar technische opleidingen vergroten. Kortom, we werken aan de verbetering van het imago van techniekonderwijs.

3. Kwaliteit

We zorgen ervoor dat scholen het juiste technische opleidingsaanbod hebben, actueel en voorzien van de juiste middelen en voldoende bevoegde docenten.

Op deze website vind je een verzameling van instrumenten, activiteiten en bijeenkomsten die bijdragen aan het verbeteren van het imago van techniekonderwijs en werken in de techniek. Achter de schermen zijn we grote stappen aan het maken met het realiseren van sterk techniekonderwijs in onze regio.