Riverland Tech Explorers

In Nederland bestaat er een groot tekort aan technisch personeel en naar verwachting blijft dit ook de komende jaren zo. Vanaf januari 2020 hebben regio’s in Nederland daarom subsidie gekregen om te werken aan sterk, aantrekkelijk en innovatief techniekonderwijs. Met deze subsidie werken regio’s in heel Nederland aan activiteiten voor meer instroom in de technische opleidingen en het beter voorbereiden van leerlingen op een opleiding of een beroep in de technische sector.

In de regio Rivierenland heet het project voor Sterk Techniekonderwijs: Riverland Tech Explorers, voorheen TechExplore24. De kwaliteit van het technisch onderwijs in stand houden en verbeteren én leerlingen warm maken voor een technisch beroep. Voor die uitdaging staat de regio Rivierenland. Niet eenvoudig, want er zijn grote tekorten op de arbeidsmarkt. Samenwerking tussen de v(mb)o-scholen, het mbo, de opleidingsbedrijven en het regionale bedrijfsleven is hierbij cruciaal. Alleen samen versterken wehet techniekonderwijs.

Basis op orde. Er wordt samen met het bedrijfsleven gewerkt aan een kwalitatief onderwijsaanbod voor de gehele techniekketen (po-vo-mbo-arbeidsmarkt).

Hotspots. Op verschillende plekken in de regio worden hotspots ingericht. Deze dienen als ervaar- en experimenteerruimtes voor alle leerlingen in de techniekketen.

Professionalisering. Er wordt gezorgd voor up-to-date vakkennis over de laatste trends en technieken bij docenten en praktijkinstructeurs, maar ook informatie om leerlingen op de juiste manier voor te kunnen lichten op een toekomst in de techniek. Daarbij wordt gewerkt aan een (hybride) regionale docentenpool.

Instroom en doorstroom. Er wordt een regionaal promotieplan ontwikkeld voor het primair onderwijs, waarbij verschillende workshops en gastlessen kunnen worden gevolgd bij bedrijven en de hotspots. Daarnaast wordt gewerkt aan de doorstroom van vmbo-leerlingen richting het mbo en de arbeidsmarkt.