Nieuwe keuzevakken: Koudetechniek en Duurzame Energie

Doordat het klimaat verandert, willen steeds meer mensen hun huis goed isoleren en op hete dagen kunnen koelen.

Maar er moeten natuurlijk wel mensen zijn die weten hoe je moet isoleren en airco’s repareren. Vanaf dit schooljaar kunnen alle vmbo leerlingen van Rivierenland hier alles over leren in twee nieuwe keuzevakken. Leerlingen van het Lingecollege trappen af.

Het hele land heeft te maken met te weinig technisch personeel, ook onze regio. Riverland Tech Explorers heeft daarom mensen van bedrijven, onderwijs, gemeenten en opleidingsbedrijven bij elkaar gebracht. Samen hebben zij gekeken wat jongeren moeten leren om later dit werk te kunnen doen. 

Ook keken ze naar het programma van toetsing waaraan het keuzevak voor de leerlingen in het vmbo aan moet voldoen.

Henk Hendrix, docent techniek op het Lingecollege, heeft vervolgens de nieuwe keuzevakken Koudetechniek en Duurzame Energie ontwikkeld. Dit schooljaar kunnen leerlingen de vakken volgen op school en de deelnemende (opleidings-)bedrijven.  

Wat gaan leerlingen leren?

Bij Koudetechniek leer je onder andere: 

  • tekeningen en schema’s van koude technische installaties lezen; 
  • verschillende soorten materialen bewerken die in koelinstallaties gebruikt worden;
  • onderdelen samenstellen, monteren en installeren. 

Bij Duurzame Energie ga je bijvoorbeeld:   

  • met behulp van een bouwtekening pv-panelen intekenen op een bestaand dak; 
  • opbrengstberekeningen maken voor pv-panelen en het werk voorbereiden; 
  • een eenvoudige sanitaire installatie aansluiten op een zonneboiler; 
  • metingen met infraroodcamera uitvoeren en verwerken in een advies. 

Hoe Van Kempen Koudetechniek hielp bij de ontwikkeling van het keuzevak Koudetechniek lees je hier.

Deel dit artikel

Gerelateerd