Girls’ Day

Bij bedrijven dringt steeds meer het besef door dat genderdiversiteit op de werkvloer voor betere resultaten zorgt. Het is erg belangrijk dat nieuwe techniek en technologie wordt bedacht, ontworpen en gemaakt door een diverse groep van makers. Nu is het aantal vrouwen in de technieksector slechts 16%. Werkgevers missen hierdoor een enorme pool aan talent.

Uit onderzoek weten we dat meisjes al op vroege leeftijd een studie of beroep in bèta, techniek en IT uitsluiten. Dat komt door genderstereotiepe invloeden, een beperkt beeld van technische opleidingen en beroepen, weinig zelfvertrouwen in exacte vakken en het ontbreken van rolmodellen. Maar hoe interesseer je meiden voor techniek? Dat kan tijdens Girl’s Day!

Girls Day is bedoeld om meisjes tussen de 10 en 15 jaar kennis te laten maken met én te enthousiasmeren voor bèta, techniek en IT.

Het bezoek aan een technisch bedrijf helpt de blik van meisjes op hun toekomstmogelijkheden in de techniek te verbreden. Ze krijgen een beeld van de technische opleidingen en beroepen, krijgen meer vertrouwen in hun eigen kunnen en zien rolmodellen in de techniek.