Partnerscholen Riverland Tech Explorers

Binnen de regio Rivierenland zijn negen onderwijsinstellingen betrokken bij Riverland Tech Explorers. Gezamenlijk met elkaar en de regionale projectpartners werken zij aan de speerpunten van Riverland Tech Explorers. Het O.R.S. Lek en Linge Culemborg treedt op als penvoerder van het project. Kijk voor meer informatie over de verschillende partnerscholen op hun eigen kanalen.