Onderwijs helpt Onderwijs (OhO)

De OhO-methode is ontwikkeld om meer jongeren enthousiast te krijgen voor techniek. Bij OhO verzorgen vo-leerlingen of mbo-studenten lessen techniek op basisscholen. Ze worden hierbij pedagogisch gecoacht door pabo-studenten. De ‘gastdocenten’ zijn voor basisschoolleerlingen een rolmodel en op die manier versterken ze hun eigen professionele (technische) identiteit.

Pabo-, ROC- en technasium-studenten hebben lessen Natuur & Techniek ontwikkeld. Het gaat om lesmateriaal dat op drie niveaus beschikbaar is: voor onder-, midden- en bovenbouw van het basisonderwijs. Zo krijgt een leerling in de loop van zijn basisschooltijd drie keer met hetzelfde onderwerp te maken.

De technieklessen zijn uitgesplitst naar constructie, licht, lucht, elektriciteit en programmeren; belangrijk aspect hierbij zijn de daarbij passende praktische opdrachten. Het geheel wordt ondersteund door powerpoints en filmpjes.

Belangrijke kenmerken van dit kant-en-klare lesmateriaal zijn:

  1. Leerkrachten kunnen zonder extra werkdruk direct aan de slag;
  2. Leerlingen vinden de technieklessen leuk en laten, tot genoegen van leerkrachten en ouders;
  3. Technieklessen laat nieuw talenten zien;
  4. Samenwerken inspireert.

Al ruim zeven jaar op rij is OhO actief in Rivierenland op wisselende scholen met leerlingen van verschillende vo-scholen of studenten van ROC Rivor. Bij OhO geven jongeren uit het techniekonderwijs hun kennis en ervaring door aan de volgende generatie jongeren.