Bedrijfsbezoeken

Om leerlingen goed en breed te laten oriƫnteren voor hun loopbaan en studiekeuze kunnen de leerlingen technische bedrijven bezoeken. In mentorlessen bereiden leerlingen zich voor op het bezoek door meer informatie over het beroep, bedrijf of vervolgopleiding op te zoeken en hierover vragen te formuleren.
Dit gebeurt onder leiding van hun mentor/coach en is een stap in het proces om een passende keuze te maken.

Vanuit de bedrijfsbezoeken vinden leerlingen betere stageadressen, krijgen een beter beeld van hun wensberoep in een bedrijfsmatige omgeving en een verbeterde onderbouwing van de keuze hun vervolgopleiding. De mentoren en andere (docenten)begeleiders zien hun leerlingen in andere omgevingen en dat helpt bij hun professionalisering. Daarnaast krijgen ze meer inzicht in de hedendaagse praktijk bij meer bedrijven.

VMBO scholen, bedrijven en ondernemersverenigingen werken hierin nauw samen bij hun ambitie om aangeboden opleidingen en schoolactiviteiten beter bij de arbeidsmarktvraag aan te laten sluiten. Zo verbetert het lokale aanbod en dit bevordert de onderwijskwaliteit en zorgt het voor blijvende, beter passende uitstroom naar het plaatselijke beroepenveld.