NIEUWSBRIEF VO

NIEUWSBRIEF VO – JUNI 2021

In deze nieuwsbrief: het bezoek aan de hotspot, de Techniekdag Rivierenland, de inschrijving voor de keuzevakken, de netwerkbijeenkomst voor techniekdocenten en de werving van vloggers. En natuurlijk de nieuwe website van TechExplore24.

nieuwsbrief vo
vr klas nieuwsbrief

BEZOEK DE HOTSPOTS

Er zijn twee hotspots in ontwikkeling waar leerlingen van groep 7 en 8 van het basisonderwijs en scholieren uit de eerste twee klassen van het voortgezet onderwijs kennis kunnen maken met techniek.

Bij het Lingecollege in Tiel komt de hotspot Smart Building, waar het vooral gaat om bouwen, de energietransitie en duurzaamheid. In Culemborg, bij O.R.S. Lek en Linge, wordt de hotspot Smart Technology gevestigd. Hier draait het om 3D-ontwerpen, tekenen en printen, virtual reality (VR), mechatronica en werken met drones.

Leerlingen kunnen in de hotspots experimenteren, ontdekken en uitvinden wat techniek is, welke technieken er zijn en hoe leuk techniek is.

Voordat leerlingen de hotspot bezoeken, bereiden ze hun bezoek voor in het eigen lokaal aan de hand van speciaal daarvoor ontwikkelde lessen. Maar ook na het bezoek is lesmateriaal aanwezig waarmee in de eigen school verder gewerkt kan worden aan techniek.

Beide hotspots zijn voornemens in het volgend schooljaar te openen. Interesse om een bezoek te brengen? Laat dit alvast weten via www.techexplore24.nl

nieuwsbrief vo
technisch bezig zijn

TECHNIEKDAG RIVIERENLAND – 12 MAART 2022

Zonder techniek staat de wereld stil! Dat hoef ik natuurlijk niet te vertellen. De samenleving functioneert dankzij de techniek. Alles is techniek!

Maar wij weten allemaal dat de vergrijzing plaatsvindt. Steeds minder leerlingen kiezen voor techniek, terwijl de loopbaankansen nergens zo goed zijn als in deze sector. We hebben de jongeren dus hard nodig om het tekort aan geschoold technisch personeel op te lossen. Genoeg werk aan de winkel dus!

Tevens is aangetoond dat jongeren die voor hun 14e levensjaar niet in aanraking zijn geweest met techniek, niet kiezen voor een technische opleiding. Erg belangrijk dus om hen zo snel mogelijk meerdere keren met techniek in aanraking te brengen. En te laten zien dat techniek niet oudbollig is maar hightech en dat techniek overal in terugkomt en in alles verweven is.

Om te laten zien hoe leuk en divers techniek is, organiseren we op 12 maart 2022 een Techniekdag voor alle jongeren tussen 10 en 15 jaar. Tijdens deze dag organiseren ca. 50 technische bedrijven leuke doe-activiteiten. Speciaal voor ouders zijn er workshops over een succesvolle carriere in de techniek. Daarnaast vertellen mbo-studenten over hun opleiding, stages en werk.

Een superleuke zaterdag is gegarandeerd. Noteer 12 maart alvast in de jaarkalender van uw school!

Kijk voor meer informatie www.techniekdag.nl

nieuwsbrief vo
Keuzevak - Booglassen 3

INSCHRIJVEN KEUZEVAKKEN

Komend schooljaar worden er weer technische keuzevakken gegeven op het ROC Rivor. Een mooie manier om de leerlingen te laten oriënteren op hun vervolgopleidingen. De keuzevakken bevatten voornamelijk praktijklessen  en een klein gedeelte theorie.
 
De keuzevakken worden in de volgende periodes op dinsdag gegeven. Periode 1: week 37 t/m 45, periode 2: week 47 t/m 4, periode 3: week 6 t/m 14 en periode 4: week 19 t/m 26. Er zijn 2 mogelijkheden per dag: in de ochtend (O) van 8.00 tot 12.00 uur of in de middag (M) van 13.00 tot 17.00 uur.
 
Voor elk keuzevak wordt er gewerkt met werkboeken. Deze dienen zelf aangeschaft te worden behalve als er ROC Rivor staat. Dan zorgt ROC Rivor tegen kopieervergoedingen dat het werkboek er is. De leerlingen dienen op eigen gelegenheid naar de desbetreffende locatie te komen. Er zijn per keuzevak maximaal 8 leerlingen plaatsbaar. Bij onvoldoende deelname gaat het keuzevak niet door.
 
De leerlingen krijgen voor het keuzevak een cijfer voor de praktische vaardigheden en hun inzet/deelname. Ten alle tijden blijft de vmbo-school verantwoordelijk voor de PTA (programma van toetsing en afsluiting)
 
Hierbij een overzicht wanneer welk keuzevak gegeven wordt.

schema

De leerlingen kunnen zich vanaf 14 juni inidvidueel inschrijven voor een keuzevak via de website www.techexplore24.nl

nieuwsbrief vo
docenten

NETWERKBIJEENKOMST TECHNIEKDOCENTEN

Na de drie zeer geslaagde bijeenkomsten van afgelopen schooljaar, is er alweer een volgende bijeenkomst gepland, enwel op 16 september om 16.00 tot 20.00 uur. Dit keer zijn we te gast bij ROC Rivor en zullen we kennismaken met Domoticatechiek in de Zorg. Het exacte programma volgt te zijner tijd. Maar reserveer deze data alvast in de agenda. BE THERE!!

nieuwsbrief vo
website

NIEUWE WEBSITE ONLINE

De website van Techexplore24 is vanaf heden online. De informatie is naar doelgroep (VO, PO en bedrijfsleven) gerangschikt. Leuke doe-activiteiten, achtergrondinformatie, informatie over vervolgopleidingen. Neem gerust een kijkje: www.techexplore24.nl

TechExplore24 is de naam van het regionale subsidieproject van Sterk Techniekonderwijs. In dit project werken onderwijs, het bedrijfsleven en gemeenten samen aan een sterk en dekkend aanbod van technisch onderwijs voor de regio Rivierenland.

www.techexplore24.nl

nieuwsbrief vo
vlogger

VLOGGER WORDEN … DOE DE TIKTOK CHALLENGE

Wij zoeken jongeren tussen de  9 en 14 jaar die voor TechExplore24 vlogs gaan maken over techniek. Wat is techniek? Waar kom je techniek tegen? De jongeren zullen technische bedrijven gaan bezoeken en daarvan vlogs maken voor basisschool- en onderbouw voortgezette leerlingen. Dit alles om techniek te promoten onder de jongeren en te laten zien hoe leuk en hightech techniek is.

In september gaan we de jongeren werven middels een tiktokchallenge. Wijst u uw leerlingen vooral op deze leuke challenge die in de volgende nieuwsbrieven wordt uitgelegd.

Wordt vervolgd….

nieuwsbrief vo
Questions and Answers signpost

INFORMATIE OVER TECHNIEK? DELEN MAAR….

Heeft uw eigen school iets te melden over techniek dan kan dit gratis geplaatst worden op de website en de sociale mediakanalen van TechExplore24. Mail uw informatie en beeldmateriaal naar lna@lingecollege.nl