Nieuwsbrief PO

NIEUWSBRIEF PO – JUNI 2021

PO line

TechExplore24 is de naam van het regionale subsidieproject van Sterk Techniekonderwijs. In dit project werken onderwijs, het bedrijfsleven en gemeenten samen aan een sterk en dekkend aanbod van technisch onderwijs voor de regio Rivierenland. Met als uiteindelijke doel om meer technisch geschoold personeel te genereren. De basis begint bij het primaire onderwijs. Vandaar dat wij u hierbij kennis laten maken met TechExplore24.

In deze nieuwsbrief leest u over het plannen van een bezoek aan de hotspot, de mogelijkheden van gastlessen, de Techniekdag Rivierenland en de werving van vloggers. En natuurlijk de nieuwe website van TechExplore24.

Wij hopen u en uw leerlingen snel een keer te mogen ontmoeten op één van onze techniekactiviteiten. Tot dan!

PO line
vr klas nieuwsbrief

BEZOEK DE HOTSPOTS

Er zijn twee hotspots in ontwikkeling waar leerlingen van groep 7 en 8 van het basisonderwijs en scholieren uit de eerste twee klassen van het voortgezet onderwijs kennis kunnen maken met techniek.

Bij het Lingecollege in Tiel komt de hotspot Smart Building, waar het vooral gaat om bouwen, de energietransitie en duurzaamheid. In Culemborg, bij O.R.S. Lek en Linge, wordt de hotspot Smart Technology gevestigd. Hier draait het om 3D-ontwerpen, tekenen en printen, virtual reality (VR), mechatronica en werken met drones.

Leerlingen kunnen in de hotspots experimenteren, ontdekken en uitvinden wat techniek is, welke technieken er zijn en hoe leuk techniek is.

Voordat leerlingen de hotspot bezoeken, bereiden ze hun bezoek voor in het eigen lokaal aan de hand van speciaal daarvoor ontwikkelde lessen. Maar ook na het bezoek is lesmateriaal aanwezig waarmee in de eigen school verder gewerkt kan worden aan techniek.

Beide hotspots zijn voornemens in het volgend schooljaar te openen. Interesse om een bezoek te brengen? Laat dit alvast weten via www.techexplore24.nl

PO line
laptop-kind

GASTLESSEN

Kennismaken met techniek of juist nog meer leren over techniek en dat allemaal in uw eigen klaslokaal? Dat kan!

Het is voor uw basisschool mogelijk om gastlessen aan te vragen die op uw eigen school gegeven kunnen worden. Hiervoor zijn een aantal lessen beschikbaar die binnen de normale klassensituatie gegeven kunnen worden.

Indien uw basisschool specifieke wensen heeft voor een bepaalde techniekles, kan er in overleg gekeken worden of aan deze wensen kan worden voldaan.

Plan nu een gastles in via www.techexplore24.nl

PO line
technisch bezig zijn

TECHNIEKDAG RIVIERENLAND – 12 MAART 2022

Zonder techniek staat de wereld stil! Dat hoef ik natuurlijk niet te vertellen. De samenleving functioneert dankzij de techniek. Alles is techniek!

Maar wij weten allemaal dat de vergrijzing plaatsvindt. Steeds minder leerlingen kiezen voor techniek, terwijl de loopbaankansen nergens zo goed zijn als in deze sector. We hebben de jongeren dus hard nodig om het tekort aan geschoolde technisch personeel op te lossen. Genoeg werk aan de winkel dus!

Tevens is aangetoond dat jongeren die voor hun 14e levensjaar niet in aanraking zijn geweest met techniek, niet kiezen voor een technische opleiding. Erg belangrijk dus om hen zo snel mogelijk meerdere keren met techniek in aanraking te brengen. En te laten zien dat techniek niet oudbollig is maar hightech en dat techniek overal in terugkomt en in alles verweven is.

Om te laten zien hoe leuk en divers techniek is, organiseren we op 12 maart 2022 een Techniekdag voor alle jongeren tussen 10 en 15 jaar. Tijdens deze dag organiseren ca. 50 technische bedrijven leuke doe-activiteiten. Speciaal voor ouders zijn er workshops over een succesvolle carriere in de techniek. Daarnaast vertellen mbo-studenten over hun opleiding, stages en werk.

Een superleuke zaterdag is gegarandeerd. Noteer 12 maart alvast in de jaarkalender van uw school!

Kijk voor meer informatie www.techniekdag.nl

PO line
website

NIEUWE WEBSITE ONLINE

De website van Techexplore24 is vanaf heden online. De informatie is naar doelgroep (VO, PO en bedrijfsleven) gerangschikt. Leuke doe-activiteiten, achtergrondinformatie, informatie over vervolgopleidingen. Je vindt het er allemaal. Kijk gerust eens rond.
www.techexplore24.nl

PO line
vlogger

VLOGGER WORDEN … DOE DE TIKTOK CHALLENGE

Wij zoeken jongeren tussen de  9 en 14 jaar die voor TechExplore24 vlogs gaan maken over techniek. Wat is techniek? Waar kom je techniek tegen? De jongeren zullen technische bedrijven gaan bezoeken en daarvan vlogs maken voor basisschool- en onderbouw voortgezette leerlingen. Dit alles om techniek te promoten onder de jongeren en te laten zien hoe leuk en hightech techniek is.

In september gaan we de jongeren werven middels een tiktokchallenge. Wijst u uw leerlingen vooral op deze leuke challenge die in de volgende nieuwsbrieven wordt uitgelegd.

Wordt vervolgd….

PO line
Questions and Answers signpost

INFORMATIE OVER TECHNIEK? DELEN MAAR….

Heeft uw eigen school iets te melden over techniek dan kan dit gratis geplaatst worden op de website en de sociale mediakanalen van TechExplore24. Mail uw informatie en beeldmateriaal naar lna@lingecollege.nl