Bijdragen aan het techniekonderwijs van toekomstige medewerkers

Voor jonge mensen begint eigenlijk alles met ontdekken en ervaren. Dat geldt natuurlijk ook voor het technische vakgebied. Wat kun je allemaal met techniek? Welke mooie bedrijven die iets met techniek doen zijn er in de regio? Welk werk in de techniek spreekt me het meest aan? Waar zou ik in de toekomst willen werken? Welke opleiding moet ik daarvoor kiezen? Allemaal vragen waar jongeren en hun ouders mee bezig zijn tijdens het voortgezet onderwijs en in het middelbaar beroepsonderwijs (mbo).

In het voortgezet onderwijs noemen we dit LOB, Loopbaan Oriëntatie en Begeleiding. Enerzijds werken (techniek)scholen in de regio graag samen met het bedrijfsleven om leerlingen een zo goed mogelijk beeld en ervaring te bieden van wat ze mogelijk in de toekomst kunnen gaan doen. Anderzijds is het voor het bedrijfsleven interessant om in aanraking te komen met toekomstige werknemers. Hieraan bijdragen is van groot belang om technische kennis en know-how in de regio Rivierenland te behouden.

Riverland Tech Explorers biedt bedrijven verschillende mogelijkheden om bij te dragen aan sterk techniekonderwijs:

Bedrijfsbezoeken
Om leerlingen goed en breed te laten oriënteren op hun loopbaan en studiekeuze is een bedrijfsbezoek onontbeerlijk. Stel jij je bedrijf open?

Gastlessen
Hoe leuk is het om je kennis door te geven aan leerlingen? Leerlingen enthousiast maken voor techniek en in hun eigen klaslokaal. Lijkt je dat wat? Lees meer…

TalentenLab
We hebben onze krachten met Hub Rivierenland en S-TEC gebundeld om in samenwerking met bedrijven jongeren de kans te bieden hun talenten te ontdekken en kennis te maken met diverse beroepen. Doe je ook mee?

Stage
Heb je een stageplek? Meld hem snel!

Techniekdag
Hét techniekspektakel voor jongeren uit onze prachtige regio. Inspireer jongeren om voor een veelbelovende toekomst in de techniek te kiezen door leuke doe-activiteiten aan te bieden. Lees meer!

TechniekToer
Na de Techniekdag Rivierenland doen we een verdiepingsslag met open bedrijvendag TechniekToer. Open jij de deuren van jouw bedrijf? Lees meer…

Bijdragen aan overige activiteiten in de regio:

Battle of the Boats
Bouw samen met leerlingen een boot waarmee je (hopelijk) de wedstrijd wint! Een leuke, speelse manier om met leerlingen samen te werken in de techniek. Zie meer…

Girls’ Day
Bij bedrijven dringt steeds meer het besef door dat genderdiversiteit op de werkvloer voor betere resultaten zorgt. Hoe kun jij ervoor zorgen dat er meer vrouwen op je werkvloer rondlopen? Doe mee aan Girls’ Day!

Hackathon
De hackathon wordt door HUB Rivierenland en S-TEC georganiseerd om jongeren enthousiast te maken om te werken in de regionale energiesector. Wil jij jouw vraagstuk binnen de energietransitie inbrengen of meedenken met de jongeren? Lees meer…

Bijdragen aan de professionalisering van leerkrachten en docenten:

Hybride docentenpool
Prachtige uitdaging! Een aantal uren per week lessen verzorgen in het (v)mbo. Onderwijs komt zo dichter bij de praktijk én leerlingen leren wat er te kiezen valt. Lees meer…

Riverland Tech Explorers Festival
Een heus festival voor alle leerkrachten en docenten die bezig (willen) zijn met onderwijs in techniek. Kun jij een leuke workshop verzorgen? Laat het ons weten!


Deel dit artikel