Technieklokalen

Techniek moet terug in de klaslokalen van het basisonderwijs. Voor elke basisschool is dit een hele uitdaging! Maar leerlingen moeten beseffen hoe belangrijk techniek is in onze moderne samenleving.

Techniekonderwijs geeft kinderen inzicht in het functioneren van de dingen om hen heen en leert hen bovendien theoretische en praktische vaardigheden op het gebied van techniek.

Naast alle theoretische technische kennis moeten leerlingen vooral ook experimenteren, ondervinden en leren hoe techniek werkt.

Een mooi voorbeeld van een technieklokaal is basisschool De Meent in Ommeren. Zij openden in 2016 hun technieklokaal onder de naam Willy Wortels Uitvinderij (WWU). WWU heeft naast een vaste leerkracht een bezetting van “vaste” technische hulpouders. Alle materialen voor de lessen Wetenschap & Techniek zijn verzameld in dit lokaal. Zij werken met de lesmethode Leskracht.

Deze manier van lesgeven doet een beroep op de praktische vaardigheden van leerlingen. Dat spreekt praktisch ingestelde leerlingen natuurlijk aan, ze worden tenslotte aangesproken op hun competentie.