FIRST® LEGO® League Rivierenland

Ben je tussen de 9 en 16 jaar oud? Dan is de FIRST® LEGO® League Challenge Rivierenland dé internationale technologiewedstrijd voor jou! De wedstrijd nodigt je uit om te onderzoeken welke rol techniek speelt in onze huidige samenleving. Je wordt uitgedaagd met verschillende opdrachten en elk jaar is er een ander thema. Leer tijdens de wedstrijd robots bouwen en programmeren! Laat de door jouw gebouwde robot verschillende opdrachten uitvoeren tijdens de robotwedstrijd.

Je kunt aan de FIRST® LEGO® League Challenge deelnemen met een team van maximaal tien deelnemers van een school of een klas. Technische kennis is hiervoor niet nodig! De jury kijkt vooral naar creativiteit, techniek en samenwerking. De challenge bestaat uit vier onderdelen:

  1. Robotwedstrijd: elk team ontwerpt, bouwt en programmeert een volledig autonome robot om zoveel mogelijk missies te volbrengen en wedstrijdpunten te behalen.
  2. Innovatieproject: elk team doet binnen het thema onderzoek naar de maatschappelijke rol van techniek. De uitkomsten presenteren ze aan de projectjury.
  3. Robotontwerp: elk team geeft uitleg over hun aanpak en denkwijze bij het ontwerpen en programmeren van hun robot aan de technische jury.
  4. Core Values oftewel kernwaarden: er wordt gekeken of ieder zijn steentje bijdraagt aan het project en of er goed wordt samengewerkt. Ook is er aandacht voor enthousiasme, professionaliteit en zelfvertrouwen.
https://vimeo.com/799805863
First Lego League 2023