ALV Ondernemers Coöperatie Tiel met thema Nu investeren in de medewerkers van later

Op 7 maart houdt de Ondernemerscoöperatie Tiel in samenwerking met het Lingecollege een bijeenkomst om bedrijven en ondernemers te inspireren een actieve rol te pakken in een samenwerking met het onderwijs zodat ze in de toekomst enthousiaste medewerkers in hun bedrijf hebben. Samen voor een sterk economisch Rivierenland! Ondernemers en bedrijven worden van harte uitgenodigd voor een ontmoeting met de stakeholders; docenten met hart voor beroepsrichtingen van de toekomst. Wat een fijn voorbeeld van samenwerking tussen onderwijs en bedrijfsleven! Wanneer volgen jullie?